Zad.6. Napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami. napisz równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi.

Na+A-> B+C
+
02 + C-> A
|
`
Na2O + A -> B
^
|
Na+
+
Ca(OH)2-> E+D


Wzór i Nazwa:
A:
B:
C:
D:
E:
Równania:
1.
2.
3.

poszukuje szybkiej odpowiedzi...a także prosze na końcu napisać jak to zrobiłeś....;-) za tyle punktów to się postaraj....;-)

1

Odpowiedzi

2011-08-25T23:18:37+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) 2Na + H2O---->2NaOH + H2
2) O2 + 2H2----->2H2O
3) Na2O + H2O---->2NaOH
4) Ca(OH)2---->Ca(2+) + 2OH(-)

A. H2O -----woda
B. NaOH ----wodorotlenek sodu
C. H2 --------wodór
D. Ca(2+) ----kation wapnia
E. OH(-) ------anion wodorotlenkowy