1. Czym różnił się sejm dawnej Rzeczpospolitej od dzisiejszego sejmu? , ok. 1 strony a5
2. Pewien szlachcic opisał w swych pamiętnikach przebieg sejmu. Choć szlachta zazwyczaj świetnie się orientowała w sprawach państwa, ten, o dziwo, popełnił wiele błędów.
"Przewielebny ksiądz prymas zwołał na kwiecień sejm do Warszawy podając, że będziemy się radzić o obronie Rzplitej przed Tatary.
Zjechali do stolicy senatorowie, zaopatrzeni w sejmikowe instrukcje, i posłowie, których biskupi każdej diecezji do obrad wyznaczyli. Król Jegomość otworzył sejm, poczem słowie przedstawił postulanta i rozpoczęły się zażarte delibracyje. Król Jegomość powagą swoją kłótnie wszak uśmierzył i wbrew zdaniu obu izb projekt zatwierdził.

Daję NAJ, jak ktoś rozwiąże oba w miarę długo !!!

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T15:04:57+01:00
1.Obecnie jest stała liczba posłów - w demokracji szlacheckiej liczba ta się wahała, kadencja jest na ściśle określony czas, sejm jest przedstwicielem całego społeczeństwa - w d.sz. tylko szlachty, sejm był zwoływany przez króla na krótkie okresy (max 6.tygodni), obecnie sejm działa całorocznie prócz przerwy wakacyjnej i świątecznych. W d.sz. posłem mógł zostać tylko szlachcic, obecnie nie ma podziału na stan, wystarczy mieć ukończoną odpowiednią ilość lat.

2.
a) Sejm zwoływał król, nie prymas (wyjątkiem jest sejm elekcyjny, ale tu mowa o zwykłym)

b) w instrukcje zaopatrzeni byli posłowie (z izby poselskiej, czyli sejmu), a nie senatorowie z senatu

c) posłów wyznaczano na sejmikach ziemskich - nie w diecezjach

d) obradom sejmu przewodniczył marszałek, a nie król

e) małe prawa, wręcz żadne i instytucja liberum veto skutecznie uniemożliwiały sprzeciw króla, więc niemożliwym było, aby cokolwiek zatwierdził wbrew woli szlachty
1 5 1