Pod względem liczby mieszkańców Stany zjednoczone zajmują ....
miejsca na świecie.Kraj ten zamieszkuje..... mld ludzi.Największe zagęszczenie ludności występuje na ............. kraju,w rejonie......oraz na.......... .W stanach zjednoczonych znajduje się ponad ...... ponadmilionowych aglomeracji.W miastach mieszka ..... % mieszkańców kraju.Rdzenna ludności stanów zjednoczonych ,czyli ..........i............to zaledwie .....% ogół ludności kraju.Zdecydowaną większość stanowią potomkowie ...............Około ....% społeczeństwa to Afroamerykanie.

2
według mnie to raczej pierwsze ale nie jestem pewna! :-)

Odpowiedzi

2009-11-29T22:15:57+01:00
Pod względem liczby mieszkańców Stany zjednoczone zajmują 3
miejsca na świecie.Kraj ten zamieszkuje 307 359 000 mln ludzi.Największe zagęszczenie ludności występuje na .północnej części .W stanach zjednoczonych znajduje się ponad 4 ponadmilionowych aglomeracji.W miastach mieszka 70 % mieszkańców kraju.Rdzenna ludności stanów zjednoczonych ,czyli Indianie,to zaledwie 3% ogół ludności kraju.Zdecydowaną większość stanowią AMERYKANIE .Około 12,1% społeczeństwa to Afroamerykanie.
87 2 87
2009-11-29T22:23:49+01:00
Pod względem liczby mieszkańców Stany Zjednoczone zajmują trzecie
miejsce na świecie. Kraj ten zamieszkuje 307 359 000 mln ludzi. Największe zagęszczenie ludności występuje na północnej części. W Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 4 ponad miliony aglomeracji. W miastach mieszka 70% mieszkańców kraju. Rdzenna ludności Stanów Zjednoczonych, czyli Indianie, to zaledwie 3% ogół ludności kraju. Zdecydowaną większość stanowią Amerykanie. Około 12% społeczeństwa to Afroamerykanie.
100 3 100