Odpowiedzi

2009-11-29T22:20:22+01:00
Pentyn
a całkowite
C5H8 + 7O2 ---> 5CO2 + 4H2O
b półspalania
C5H8+ 4,5O2 ---> 5CO + 4H2O
c niecałkowitego
C5H8 + 2O2 ---> 5C + 4H20

Oktan
a)C8 H18 + 12,5 O2 ---> 8co2 + 9h2o
b)C8 h18 + 8,5o2 ---> 8co + 9h2o
c)C8 h18 + 4,5o2---> 8C + 9 h2o
Propan
a)c3h8+ 5o2---> 3 co2+ 4h2o
b)c3h8+ 3,5 o2---> 3co+ 4h2o
c)c3h8+ 3,5o2---> 3 c + 4h2o
Dekan
a)c10h22 + 15,5o2--> 10 co2+ 11h2o
b)c10h22+ 10,5o2--> 10co+ 11h2o
c)c10h22+ 5,5o2---> 10c+ 11h20

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T22:22:54+01:00
1.pentyn
C5H8 + 7O2 → 5CO2 + 4H2O
2C5H8+ 9O2→ 10CO + 8H2O
C5H8 + 2O2 → 5C + 4H20

2. oktan
2C8H18+25O2→16CO2+18H20
2C8H18+17O2→16CO+18H20
2C8H18+9O2→16C+18H20

3. propan
C3H8+5O2→3CO2+4H2O
2C3H8+702→6CO+8H2O
C3H8+2O2→3CO + 4H20

4.heksan
2C6H14 + 19O2→12CO2 +14H2O
2C6H14+ 13O2 → 12CO + 14H2O
2C6H14+ 7O2 → 12C + 14H2O

5. dekan
2C10H22 + 16O2 → 20CO2 + 22H20
2C10H22 + 21O2 → 20CO + 22H2O
2C10H22+ 11O2→ 20C + 22H2O
7 4 7