Zad.1
Podaj najmniejszą liczbę naturalną spełniającą nierówność.
-7(4-2x)>3(2x+9)+1
Wynik ma wyjść 8.
zad.2
Ile rozwiązań ma równanie?
a) 2(x - 4 )=4(x-2) Wynik ma wyjść 1.
b)-(-3+3)=x-3-2x Wynik ma wyjść 1.
c) x-2= - jedna druga * (4-2X) Wynik ma wyjść nieskończenie wiele.

1

Odpowiedzi

2009-05-27T20:02:51+02:00
Podaj najmniejszą liczbę naturalną spełniającą nierówność.
-7(4-2x)>3(2x+9)+1
-28+14x>6x+27+1
8x>56
x>7

x∈N x=8

zad2
a) 2(x - 4 )=4(x-2)
2x-8=4x-8
2x=0
x=0 jedno rozwiązanie
b)-(-3+3)=x-3-2x
3-3=x-3-2x
-x=3
x=-3 jedno rozwiązanie
c) x-2= - jedna druga * (4-2X)
x-2=-2+x
0=0 nieskończenie wiele

ps może ci jeszcze wyjść brak rozwiązań, gdy wychodzi ci np 0=1