PILNE ! :D

Przetłumacz tekst :

Our flag nas a small Union Jack ( the red, white and blue flag of yhe UK ) in the top left corner and the rest is blue with a few white stars. Our currency is the Australian dollar. The largest cities are Syndey, Melbourne and Brisbane . Most Australians live in these cities because yhe Outback is too hot and dry. Sydney is the oldest and largest city with a population of almost four million people. It is built around a very big bay . The world-faomus Sydney Opera House is situated by the bay. Bandi Beach is eight kilometres south of Sydney, and it attracts many surfers and swimmers. Another faomus place is Ayers Rock, a huge mass of sandstone in the centre of Australia. It is a sacred place for the Aborigines, the first inhabitans of Australia. There are some animal species that only exist in my country. These include yhe kangaroo, the koala and the platypus. In the Outback , there are sheep farms and cattle ranches cattle runs. They are so big that farmers use helicopters to travel from one place to another.

2

Odpowiedzi

2009-11-29T22:39:10+01:00
Nasza flaga jest mała brytyjska(czerwona, biała i niebieska jak wielkiej Brytanii) na środku po lewej w rogu reszta jest niebieska z kilkoma białymi gwiazdkami. Nasza waluta to australijski dolar. Największe miasto to Sydney, Melbourne i Brisbane. Większość Australijczyków mieszka w tych miastach, ponieważ w buszu (lub na odludziu) jest gorąco I duszno. Sydney to najstarsze I największe miasto z prawie czteromilionową populacją. Jest zbudowane naokoło bardzo dużej zatoki. Najsłynniejsza opera jest okrążona właśnie tą zatoką. Plaża Bandi jest 8 kilometrów od Sydney i jest to atrakcyjne miejsce dla wielu surferów i pływaków. Innym popularnym miejscem jest Awers Rock, szeroki nasyp skał piaskowych w centrum Australii. To święte miejsce dla Aborygenów, pierwszych mieszkańców Australii. Jest tutaj trochę gatunków zwierząt które żyją wyłącznie w tym kraju. Wliczając w to kangury, koale i dziobaki. W buszu(lub na odludziu) są farmy owiec i hodowle bydła. Te hodowle są tak duże, że farmerzy muszą używać helikopterów żeby przemieścić się z jednej na drugą.
2009-11-29T22:43:17+01:00
Nasza flaga ma umieszczoną w lewym górnym rogu małą flagę Wielkiej Brytanii, a pozostała jej część jest niebieska z paroma białymi gwiazdkami. Nasza waluta to dolar Australijski. Największe miasta to Sydney, Melbourne i Brisbane. Większość Australijczyków żyje w tych miastach ponieważ centrum Australii (tz. Outback) jest zbyt gorące i suche. Sydney jest najstarszym i największym miastem o populacji prawie czteromilionowej. Jest wybudowane wokoło bardzo dużej zatoki. Światowej sławy Sydney Opera House jest umiejscowiony przy zatoce. Plaża Bondi jest oddalona od Sydney o 8 kilometrów na południe, i przyciąga wielu surferów i pływaków. Innym sławnym miejscem jest Uluru (ang. Ayers Rock), ogromna skała z piaskowca w centrum Australii. Jest to święte miejsce dla Aborygenów, pierwszych mieszkańców Australii. Jest tu parę gatunków zwierzą, które występują tylko w Australii. Między innymi kangur, koala i dziobak. W centrum Australii są owcze pastwiska i rancha z bydłem. Są one tak duże, że farmerzy używają helikopterów do przemieszczania się z jednego miejsca w inne.
1 5 1