Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione poniżej substraty i produkty.

substraty:siarka. chlor, azot, fosfor, ten, tlenek miedzi (II), sód, wapń

produkty: miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.

pomocy !!!
:D

1

Odpowiedzi

2012-09-05T13:00:41+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

siarka + wodór ----> siarkowodór
chlor + wodór ----> chlorowodór
azot + wodór ----> amoniak
fosfor + wodór ----> fosforowodór
tlen + wodór ----> woda
tlenek miedzi(II) + wodór ----> miedź + woda
sód + wodór ----> wodorek sodu
wapń + wodór ----> wodorek wapnia