1.Ile jest stałych komisji w Parlamencie Europejskim(podaj liczbę)
2.Parlament jest organem kolegialnym, jego decyzje wymagają większości głosów. Napisz jakim stosunkiem głosów muszą byc akceptowane decyzje Parlamentu.
3.Wymień skład Prezydium Parlamentu Europejskiego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-27T20:14:50+02:00
1.Jest 17 stałyh komisji.
2. nie mogę pomóc.
3.Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, czternastu wiceprzewodniczących i sześciu kwestorów.