Pod wpływem składników powietrza może powstawać na powierzchni metali warstwa ich tlenków, wodorotlenków, a także węglanów. Wskazuje to na to, że składnikami powietrza działającymi na metale są:
a) azot, dwutlenek węgla i para wodna
b)argon, tlen i para wodna
c)tlen, para wodna i dwutlenek węgla
d)argon, tlen i dwutlenek węgla

1

Odpowiedzi

2009-11-29T22:42:04+01:00