Doświadczenie 2
Obserwujemy skutki ciśnienia atmosferycznego(I)
Cel doświadczenia: obserwacja skutków ciśnienia atmosferycznego.

Potrzebne przedmioty: kartka papieru formatu A4, linijka o długości 30cm., stół.

Kolejne czynności:
1. na stole prostopadle do jego krawdzi, połóż linijkę tak aby 1/3 jej długości wystawała poza blat,
2. uderz ręką w wystającą poza blat część linijki tak, aby linijka "podskoczyła",
3.ponownie ułóż linkijke wg opisu w punkcie 1, na linijkę połóż kartkę papieru tak aby przykrywała ona część linijki na stole,
4. uderz w wystającą część linijki używająć takiej samej siły jak poprzednio.Wynik doświadczenia:
Wyjaśnienie obserwowanego doświadczenia:
Doswiadczenie 3
Obserwujemy skutki ciśnienia atmosferycznego
Cel doświadczenia: obserwacja skutków ciśnienia atmosferycznego

Przedmioty potrzebne: przyssawka wykorzystywana w wieszakach


przebieg doświadczenia:

Dociśnij przyssawkę do płytki w łazience, a po chwili podważjej krawędź za pomocą noża.


wyniki obserwacji:Wyjaśnienie zaobnserwowanego zjawiska:


Z góry dziekujue ... te zadania są z ćwiczenia świat fizyki 1a ze str. 52,53,54,55

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T23:42:37+01:00
Doświadczenie 2:

Wyniki: Linijka podskoczy znacznie słabiej niż poprzednio.
Wyjaśnienie: Stanie się tak, ponieważ leżąca na niej kartka "przytrzyma" ją, dzięki temu że na kartce spoczywa masa powietrza.

Doświadczenie 3:

Wyniki: Po podważeniu nożem, przyssawka odpadnie.
Wyjaśnienie: Po przyssaniu przyssawki do ściany, powstało pod nią podciśnienie (ciśnienie niższe niż na zewnątrz), które utrzymywało ją przy ścianie. W momencie podważenia nożem, między brzegiem przyssawki a ścianą powstaje szczelina, przez którą wlatuje powietrze, ciśnienia się wyrównują (pod przyssawką teraz ciśnienie jest takie samo jak na zewnątrz) i nic nie trzyma przyssawki przy ścianie, więc przyssawka odpada.
75 4 75