PROSZE JAK NAJSZYBCIEJ, BO MAM TO NA JUTRO

1. wyjaśnij, w jaki sposób rozchodzą się zapachy.

2. Na oświetlonej części jednej z planet Układu Słonecznego temperatura wynosi
około 700 K, a na części nieoświetlonej spada do 100 K.
Oblicz, ile wynosi różnica temperatur między częścia oświetloną i nieoświetloną tej planety w skali bezwzględnej i w skali Celcjusza.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T23:48:20+01:00
1. Rozchodzą się na zasadzie zjawiska dyfuzji (samorzutnego przemieszczania się drobin z miejsca o ich większym zagęszczeniu do miejsca gdzie ich zagęszczenie jest mniejsze). Czyli drobiny zapachu przemieszczają się z miejsca gdzie jest ich więcej, do miejsca gdzie jest ich mniej / nie ma ich wcale.

2. 700K-100K=600K
Aby przeliczyć temp. z Kelwinów na skalę Celcjusza wystarczy odjąć 273. 600K-273=327°C
20 4 20