1.cechy pryncypatu, cesartwa, republiki (w punktach - po 5 cech)

. Uzupełnij zdania

Początkowo dostęp do urzędów mieli tylko.......

Zwycięski wódz miał prawo do ...............

Dyscypliną w armii utrzymywano stosując ............. i...........

Ostatni cesarz .....................został obalony przez...............

Romanizacja polegała na ....................

Spartakus wywołał powstanie niewolników w roku .................

3.2.Głownym źródłem zdobywania niewolników staroż. Rzymie była:

a)sprzedaż za długi

b)sprzedaż dzieci

c)wojny

d)wyroki sądowe

3.Juliusz cezar podbił tereny dzisiejszej:

a)Hiszpanii

b)Grecji

c)Francji

d)Brytanii

4.Największy wpływ na losy swojego państwa mieli mieszkańcy :

a)Babilonu

b)republiki rzymskiej

c)cesarstwa rzymskiego

5.Podstawą bogactwa Rzymu w okresie podbojów był:

a)wyzysk prowincji

b)rozwój handlu

c)rozwój rolnictwa

6.Przeczytaj poniższe zdania i zaznacz czy jest prawdziwe. (P)(F)

....Rzymianie w czasach republiki traktowali jednakowo wszystkie podbite i uzależnione ludy

....Prowincje były ważnym źródłem dochodów senatorów

....Od wprowadzenia cesarstwa poprawił się los mieszkańców

....bunty w prowincjach wszczynali zwykle niewolnicy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:03:22+01:00
1. Pryncypat: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pryncypat_%28Rzym%29
Cesarstwo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_%28ustr%C3%B3j%29
Republika: http://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_rzymska
:)

Patrycjusze
zgromadzenia łupów i pojmania niewolników
dziesiątkowanie i surowe kary
Romulus Augustus (...) Odoakera
przejmowaniu kultury, języka (łaciny) i praw Rzymskich
73 p.n.e

2 c
3. c
4.b
5a
6: f, p, f,p
1 5 1