Odpowiedzi

2009-11-30T14:03:44+01:00
Mobbing to zespół nieprawidłowych zachowań w relacjach między współpracownikami oraz na linii szef-podwładny. Pod pojęciem tym najczęściej rozumie się systematyczne upokarzanie, poniżanie i ośmieszanie jednego pracownika lub całej ich grupy.
Mobbing składa się z kilku etapów. Na początku są to negatywne sygnały ze strony otoczenia, szerzenie plotek i pomijanie pracownika w codziennym życiu firmy. Stopniowo działania mobbingowe zaczynają się nasilać i przyjmować coraz groźniejszą formę. Do grupy (o ile wcześniej nie był zaangażowany) dołącza pracodawca. Podwładny zaczyna być obwiniany o niepowodzenia firmy, za które nie jest odpowiedzialny. Ofiara żyje w ciągłym stresie, zaczyna odczuwać dolegliwości psychosomatyczne jak np. bóle głowy lub brzucha. Przez to zostaje zaklasyfikowany jako symulant i nadwrażliwiec. W fazie końcowej mobbingu pracownik jest na skraju załamania nerwowego, traci motywację do pracy i jest nieefektywny. Wiele ofiar podejmuje nawet próby samobójcze.

Mobbing dotyka także najmłodszych. Po raz pierwszy spotkać mogą się z tym w szkole. Dręczenie psychiczne dzieci przez ich kolegów nosi miano bullyingu.
Mierzenie korytarza ołówkiem, czy skakanie na jednej nodze wokół boiska, to niewinne zawody fundowane uczniom pierwszych klas przez starszych kolegów. Sprawy przybierają inny obrót, kiedy dręczenie jest systematyczne i zagraża zdrowiu albo nawet życiu ucznia.
Klasowy kozioł ofiarny często sam siedzi na przerwach i z nikim nie rozmawia. Usilnie szuka sprzymierzeńców, starając się zachować pozory normalności. Nauczyciele nie zauważają przemocy psychicznej, gdyż łatwiej dostrzec bicie i siniaki, a dręczycielami często bywają prymusi – nie słabi uczniowie. Bardzo przykry jest fakt, że mobbing sprzyja integracji grupy, gdyż słabsze jednostki dołączają do dręczycieli, aby nie zająć miejsca ofiary. Taktyka bywa różna: od wyzywania i szantażu, aż po bicie, a nawet gwałt.

Mobbing wymaga jednoznacznego potępienia. Przeciwdziałanie dręczeniu psychicznemu jest obowiązkiem pracodawcy regulowanym przez Kodeks Pracy. Po pomoc możemy zwrócić się także do organizacji pozarządowych, które prowadzą kampanie antymobbingowe.
1 5 1