Odpowiedzi

2009-11-30T08:08:36+01:00
Ze względu na temat szkolne opowiadania dzielą się na trzy rodzaje:
- opowiadania odtwórcze,w których przedstawiamy
własnymi słowami zdarzenia wyczytane z lektury
- opowiadania twórcze,w których komponujemy własną fabułę:
a)na podstawie lektury;wymyślamy i dopisujemy dalszy ciąg utworu literackiego
b)na podstawie swojego własnego życia i własnych doświadczeń,podejmując bliskie nam problemy i wydarzenia
c)fikcyjną,zmyśloną przez nas samych prawdopodobną lub nieprawdopodobną.
- opowiadanie z dialogiem polegające na wprowadzeniu rozmowy między bohaterami.
Przystępując do pisania opowiadania należy:
-dokładnie przemyśleć i zrozumieć temat wypracowania
-ułożyć plan,którego poszczególne punkty będą rozwijane
-dbać o układ graficzny tekstu opowiadania;zaznaczać akapitami wstęp,każdą nową myśl,zakończenie
-uwzględnić obecność osoby opowiadającej,tj.narratora
-umiejętnie wprowadzać dialog,zwracając uwagę na poprawność zapisu:każdą wypowiedź od nowego wiersza,z myślnikiem
-stosować opisy - postaci,tła,krajobrazu,sytuacji
-opisywać tekst literacki własnym językiem
-pamiętać o następstawie czasowym opowiadanych wydarzeń (czas przeszły czasowników) lub o inwersji (przestawienie czasu)
-stosować różnego rodzaju zdania, w tym głównie pojedyncze,rozwinięte i nierozwinięte,o prostej składni,oraz złożone współrzędnie
-stosować dużo czasowników w czasie przeszłym lub w czasie teraźniejszym,co dynamizuje akcję
-unikać powtarzania tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie
-dobierać odpowiednie słowa i zwroty na wstępie i w czasie prezentacji następujących po sobie zdarzeń
-stosować wyrazy określające i dynamizujące akcję.
2009-11-30T12:05:16+01:00
Dla ułatwienia można napisać plan opowiadania.
1.jakie są okoliczności zdarzeń.
2.czas, w którym wydarzyła się dana historia.
3. Napisać w kolejności zdarzenia, które będziecie opisywać.
4.Jeżeli piszecie w pierwszej osobie, to powinniście opisać swoje odczucia.
5. Podsumowanie - możecie skomentować, ale nie musicie, opisywaną historię i jej bohatera.