Odpowiedzi

2009-11-30T08:02:25+01:00
Podanie to pismo urzędowe, a więc trzeba w nim zachować określony układ i porządek treści!

PODANIE:
Nadawca
# Osoba prywatna, np. Małgorzata Kowalska, Jan Kowalski
# Grupa osób, np. klasa II a, kółko teatralne, samorząd szkolny

Podanie- treść (prośba z uzasadnieniem)
Pismo urzędowe o charakterze prośby o:
# dofinansowanie nauki
# przyjęcie do szkoły
# wydanie karty rowerowej
# wydanie duplikatu świadectwa
# fundusze dla kółka ekologicznego
# przeniesienie do innej klasy

Adresat
Osoba reprezentująca jakąś instytucje, np.:
* Dyrektor Gimnazjum nr 2
* Burmistrz Miasta
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Rzecznik Praw Ucznia
Instytucja np:
* Urząd Miejski w Krakowie
* Ministerstwo Edukacji Narodowej
* Ośrodek Pomocy Społecznej
Organ władzy np:
* Kancelaria Prezydenta RP
* Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Elementy Podania
# miejscowość i data
# informacje o nadawcy
# informacje o adresacie
# treść podania
# podpis

ETAPY POWSTAWANIA PODANIA:

ETAP I
# miejscowość i data (prawy górny róg kartki) np.
Kraków 16.02.2007
Kraków 16 lutego 2007
Kraków 16 II 2007
UWAGA: nie stawiamy kropki między składnikami daty, jeśli miesiąc jest napisany cyfrą rzymską!

ETAP II
# Informacje o nadawcy (lewy górny róg kartki)
Imię i nazwisko oraz dokładny adres

ETAP III
# informacje o adresacie (poniżej daty, po prawej stronie lub pośrodku kartki)
Nazwa instytucji i jej adres, a jeśli piszemy do konkretnej osoby- jej imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska
UWAGA: jeśli zwracamy się do konkretnej osoby, jej nazwisko poprzedzamy grzecznościowym zwrotem np:
Szanowny Pan
Tadeusz Woźniak
Kierownik I Oddziału LOP-u

ETAP IV
# Treść podania, czyli jego zasadnicza cześć (w środkowej części kartki)
Na treść podania składa sie:
1. Uprzejmy zwrot do adresata
2. Przedstawienie prośby
3. Uzasadnienie (argumenty
4. Zakończenie, czyli wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie prośby
UWAGA: pamiętaj o akapitach

ETAP V
# formuła grzecznościowa i odręczny podpis (pod treścią podania, na środku, lub w prawym rogu kartki)
Podpis powinien być napisany ręcznie. Należy poprzedzić go zwrotem grzecznościowym, np:
* Z wyrazami szacunku
* Łącze wyrazy szacunku
* Z poważaniem

Jak zacząć:
1. Pierwsze zdanie to uprzejmy zwrot do adresata. Bez szaleństw, nadmiernego entuzjazmu- wg schematu:
# Zwracam się z uprzejmą prośbą o......
# Uprzejmie proszę o......
# Proszę o.....
2. Następnie krótko i rzeczowo przedstawiamy sprawę, opisujemy czego dotyczy
3. Potem uzasadniamy swoją prośbę, co zwiększa nasze szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy
* Prośbę swą motywuję tym, że.....
* Swoją prośbę uzasadniam następująco.....
* W uzasadnieniu mojej prośby chciałabym dodać, że........
4. A na koniec grzecznościowe sformułowanie, np:
# Żywię nadzieje na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
# Z nadzieją oczekuję na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby/ podania.
# Liczę na Państwa przychylność.

np:

Krzysztof Gąska Łapy, 8 września 2006
ul. Fikusa 12 c
10-142 Łapy

Dyrekcja Gimnazjum nr 2
w Łapach

Podanie


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeniesienie mnie z klasy z językiem angielskim do klasy, gdzie mógłbym się uczyć języka niemieckiego.
Prośbę swą motywuję tym, że znam już bardzo dobrze język angielski i sprawnie się nim posługuję, zaś dużo gorzej język niemiecki i jego nauce chciałbym się poświecić.
Dodam, że interesuję się kulturą i literaturą niemiecką.

Z wyrazami szacunku
Do podania załączam: Krzysztof Gąska
1. świadectwo
2. zdjęcie
9 5 9
2009-11-30T11:56:45+01:00
Podanie to dokument który piszemy wtedy, gdy chcemy coś dostać w szkole lub urzędzie.

W lewym górnym rogu wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. W prawym górnym rogu wpisujemy wpisujemy miejscowość i datę (dd mm rrrr) złożenia podania. Po prawej stronie pod danym wpisujemy do kogo jest skierowane. Na środku wielkim literami piszemy PODANIE. Pod tym napisem powinna znaleźć się treść podania. Najpierw piszemy jasno i zwięźle o co prosimy w podaniu, a potem wyjaśniamy o co chcemy prosić i dlaczego. Pod treścią podania w prawym dolnym rogu piszemy zwrot grzecznościowy np. z poważaniem... i wpisujemy czytelny podpis.
1 3 1