Odpowiedzi

2009-11-30T07:58:37+01:00
Recenzja to tekst, w którym oceniasz jakieś dziło kultury - książkę, film, spektakl itd. Jesteś wówczas recenzentem - masz prawo do własnych odczuć, ale żeby się nie skompromitować, musisz operować pewną wiedzą. Także na temat samej recenzji.

Plan recenzji:

1. Przedstawienie działa

Autor, tytuł, daty powstania, przynależność do nurtu, ekopi, czas odbioru.

2. Ocena

Kolejność dowolna, zależna od specyfikacji działa: inaczej film, inaczej książka.

3. Podsumowanie Ocena końcowa, zaproszenie lub zniechęcenie swojego czytelnika do odbioru dzieła.

Recenzja powinna zawierać:

1. Elementy informacyjne:

- tytuł, nazwisko autora (reżysera, scenarzysty, pisarza), aktorów, kompozytora, scenowagrafa, operatora zdjęć itp.;

- streszczenie fabuły;

- informację o miejscu, gdzie odbywa się projekcja, wystawa lub koncert.

2. Elementy oceniające:

Twoje zdanie na temat recenzowanego działa:

- informacje o tym, co Ci się podoba, a co nie - i dlaczego;

- informacje o tym, jak dostrzegasz elementy nowatorksie, innowacje, orginalne - a co powiela powtarzane wcześniej schematy;

- informację o tym, jakie masz zdanie o konkretnych elementach działa (grze aktorskiej, sposobie prowadzenia akcji, stylu, temacie) - i jak oceniasz całość.

Czego w recenzji nie powinno zabraknąć?

- Zdań wartościujących. Masz prawo do własnego zdania, ale uważaj aby się nie ośmieszyć.

- Argumentów potwierdzających własne zdanie.

- Podreśleń, że to subiektywna opinia piszącego ( moim zdaniem.., uważam, że.. etc.)

- Szerszego spojrzenia na omawiane dzieło - umiejscowienia go w kontekście całego dorobku reżysera, malarza czy pisarza, konkretnego nurtu, dzieł o podobnej tematyce, podobnym stylu, atosferze epoki, w jakiej powstał itp.

- Odwołań do innych recenzentów.
10 3 10
2009-11-30T11:49:17+01:00
Recenzja to typ sprawozdania, w którym omawiamy konkretny utwór literacki, muzyczny, filmowy, plastyczny itp. Recenzja może być wyrazem naszych uczuć, może pokazywać nasz gust artystyczny...Recenzja zawiera dwa elementy:
1. sprawozdawczy, podajemy informacje o autorze, reżyserze, aktorach, możemy też przedstawić treść utworu, możemy też zasygnalizować jakie są wątki,
2.oceniający, przedstawiamy zalety lub wady utworu, oceniamy jego kompozycję, język, styl, grę aktorską.
6 4 6