Młot stalowy o masie m₁=10kg spada z wysokości h=1,5m na leżący na kowadle pierścień żelazny o masie m₂=250g. O ile stopni wzrośnie temperatura tego pierscienia po n=50 uderzeniach, jeżeli tylko p=50% energii kinetycznej młota jest zamieniane na energię wewnętrzną pierścienia? Ciepło właściwe żelaza Cw=600 J*kg⁻¹*K⁻¹.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T10:26:20+01:00