Odpowiedzi

2009-11-30T11:11:01+01:00
A) swobodne spadanie ciał jest ruchem jednostajnie przyśpieszonym, zachodzącym pod wpływem stałej siły, którą jest ciężar ciała, równy w przybliżeniu sile grawitacyjnej. Przyśpieszenie z jakim porusza się ciało swobodnie spadające nazywamy przyśpieszeniem ziemskim

b) Rzut pionowy do góry to ruch w polu grawitacyjnym Ziemi blisko jej powierzchni, w którym nadaje się ciału prędkość początkową skierowaną do góry. Ruch ciała do góry jest ruchem jednostajnie opóźnionym. gdy ciało osiągnie wysokość maksymalną następuje swobodny spadek

c) Rzut pionowy w dół to ruch w polu grawitacyjnym Ziemi blisko jej powierzchni, w którym nadaje się ciału prędkość początkową skierowaną pionowo do dołu. W spadku swobodnym prędkość początkowa jest równa zeru, a w rzucie pionowym w dół prędkość początkowa jest różna od zera.

d) Rzut ukośny to ruch w polu grawitacyjnym Ziemi blisko jej powierzchni, w którym nadaje się ciału prędkość początkową skierowaną do poziomu pod kątem.
6 4 6