1) Znaleźć sile działająca na przewodnik o dl 20cm znajdujący się w polu magnetycznym o indukcyjności 5 tesli, jeżeli natężenie prądu w przewodniku równa się 10 amperów. Przewodnik tworzy kat 30 stopni kierunkiem pola magnetycznego.
2) Jaka prace wykonuje jednorodne pole magnetyczne o indukcji 0,5 tesli przy przesunięciu przewodnika o dl 20cm przez który płynie prąd o natężeniu 10 amperów o odcinek 25cm? Kierunek przesunięcia przewodnika jest prostopadły do kierunku pola i kierunku prądu. Przewodnik tworzy kat 30 stopni z kierunkiem pola.
Proszę Was pomóżcie mi bo nic z tego nie rozumiem a potrzebuje to już na piątek :(

1

Odpowiedzi

2009-05-28T14:51:56+02:00
1) na poruszający się ładunek (w tym wypadku na przewodnik z prądem) działa siła Lorentza:
F=BIl *sinα
B=5 T -indukcja
I=10 A -natężęnie prądu
l=20cm=0,2m długość przewodnika
α=30° -kąt pomiędzy przewodem a liniami pola magnetycznego
sin 30=1/2
F=5*10*0,2*1/2
F=5N

2)przy przesunięciu tego przewodu o drogę s
s=25cm=0,25m
została wykonana praca
W=F*s
W=5*0,25
W=1,25 J