Zadanie z Chemi (Zbiór zadań)
Zadanie (4.35)
Przy oparzeniach skóry białym fosforem stosuje się okłady z 2-procentowego roztworu sody oczyszczanej. ile sody oczyszczanej należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać 500 g takiego roztworu?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zadanie (4.39)
Jodyna jest roztworem jodu w alkoholu etylowym, używanym do dezynfekcji ran i skaleczeń. Zawiera ona od 2 do 10% jodu. Oblicz masę jodu i objętość alkoholu ([ro] = 0,79 g/cm(sześcienny) ) potrzebne do otrzymania :
A] 200g jodyny 2 procentowej
b] 300 g jodyny 10 procentowej

Dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T09:44:27+01:00
Cp = 2%
mr= 500g
ms=?

Cp= ms/mr *100%
ms=(Cp*mr)/100%= 2*500/100=10g

Należy rozpuscis w wodzie 10 g sody


a)
d= 0,79g/cm*3 = 0,00079g/dm^3
mr = 200g
Cp= 2%
ms= 2*200/100=4g
V=m/d = 4/0,00079 = 5063,29 dm^3

b) d= 0,79g/cm*3 = 0,00079g/dm^3
mr=300g
Cp=10%
ms=10*300/100=30g
V=30/0,0079 = 37974,68dm^3
1 5 1