Odpowiedzi

2009-11-30T13:59:08+01:00
400g=100%
100g=25%
20g=5%

100g-20g=25%-5%
80g=20% - ilość soli

400g-80g=320g - ilość wody
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T14:25:10+01:00
Teraz wyraźniej:
Żeby rozwiązać to zadanie, trzeba znać wzór na stężenie procentowe roztworu.
Ten wzór wygląda tak:

ms/mr = Cp/100%

gdzie:
ms - masa substancji
mr - masa roztworu
Cp - stężenie procentowe

Żeby obliczyć ile gramów wody i soli trzeba zmieszać ze sobą, trzeba podstawić dane do wzoru powyżej. Wiemy, że masa roztworu wynosi: mr = 400g i stężenie procentowe roztworu wynosi:Cp = 20%.
Podstawiamy to do wzoru na stężenie procentowe i otrzymujemy:

ms/400g = 20%/100%

Teraz przekształcamy wzór tak, żebyśmy mogli obliczyć masę substancji w 20% roztworze. Czyli 400g przerzucamy na lewą stronę równania, pamietając o przeciwnym znaku(po lewej stronie dzieliliśmy przez 400g, więc po przeniesieniu na prawą stronę musimy pomnożyć przez 400).

Powstaje nam taki wzór:

Ms = 20%/100%*400g - skreślamy procenty i skracamy ułamek 20/100, co daje nam 2/10 czyli 0,2.

Ms = 0,2*400g - wykonujemy obliczenie i mamy masę substancji, czyli soli.
Ms = 80g

Mamy już masę soli potrzebną do otrzymania 400g 20% roztworu.

Teraz musimy obliczyć masę wody, żeby to zrobić musimy wiedzieć, że roztwór składa się z substancji(soli) i z rozpuszczalnika(wody).

Czyli:

Masa roztworu = masa substancji(soli) + masa rozpuszczalnika(wody)

w skrócie:

Mr(roztwór) = Ms(soli) + Mrozp(wody).

Rozpuszczalnik to ciecz, w której rozpuszcza się substancję, żeby otrzymać roztwór.

Mamy mase roztworu: Mr = 400g i masę substancji: Ms = 80g

Podstawiamy to do wzoru na masę roztworu i otrzymujemy:

400g = 80 + Mrozp.

Przekształcamy wzór wychodzi nam:

Mrozp(wody) = 400g - 80g Obliczamy to i wychodzi nam:
Mrozp(wody) = 320g

No i mamy już wszystko.

Dajemy odpowiedź: Żeby otrzymać 400g 20% roztworu trzeba zmieszać ze sobą 80g soli i 320g wody.

Koniec, mam nadzieję, że teraz jest to trochę bardziej zrozumiałe.
1 5 1