Odpowiedzi

2009-11-30T11:27:23+01:00
Prawdziwa wolność szanuje drugiego człowieka i wartości ludzkie, a nie demoluje i niszczy.Prawdziwa wolność to wolność dziecka Bożego, które kocha swojego Ojca i Stworzyciela i jest Mu posłuszne.
33 4 33
2009-11-30T11:52:02+01:00
Wolność jest fundamentem bycia człowiekiem. Polega ona na wolności wyboru, prawo do czegoś, wolności do wyznania swojej religii, kultywowania zwyczajów i kultury. Wolność można określić jako brak fizycznego i psychicznego przymusu.
33 4 33