1) Samochód o masie 4t jechał z szybkością V₀ = 72km/h. W pewnym momencie kierowca wyłączył silnik. Po wyłączeniu silnika samochód jechał jeszcze poziomą szosą przez 1 minutę.

Oblicz wartość siły hamującej i długość przebytej drogi po wyłączeniu silnika.

1

Odpowiedzi

2009-05-27T21:05:50+02:00
W =delta Energii
E koncowa = 0
E poczatkowa = mV² / 2

W = T*s [praca = sila hamujaca * przemieszczenie]
s = V*t
T*V*t = mV² / 2
T = mV² / 2*V*t
T = mV / 2t

dane:
m = 1t = 1000kg
V =72kh/h = 72 *1000/3600m/s = 20m/s
t= 1min = 60s

obliczenia:
T = 1000kg * 20m/s / 2*60 = 166,66N
1 5 1