Oceń zjawisko korupcji w naszym kraju. Przedstaw przykład korupcji oraz sytuacje które sprzyjają takim działaniom.

Zaprezentuj wizję rzeczywistości , w której korupcja byłaby zjawiskiem powszechnych i normalnych.


minimum 3 kartki A4 .

Daje 30 pkt. myślę że warto.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T11:58:37+01:00
Najkorzystniejszym okresem dla kształtowania się w Polsce zjawiska korupcji orazspołecznego przyzwolenia na nie [zjawisko] były czasy komunistyczne. Wówczas obywateleupatrywali w korupcji moŜliwość poszerzenie zakresu swobody obywatelskiej, a takŜe nabyciaspołecznie niedostępnych dóbr. Praktycznie korupcja była fundamentalnie wpisana w Ŝycieczłowieka próbującego Ŝyć w sposób godny i racjonalny


wiem ze nie jest to wystarczajace ale tyle znalazlam w mojej ksiazce..
1 5 1