Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T11:49:00+01:00
2009-11-30T11:51:54+01:00
Termometr alkoholowy: Jest on używany przy silnych mrozach (-39*)

Termometr stacyjny: Służy on do aktualnej temperatury powietrza stosowany jest w meteorologii

Termometr gazowy: Stosowany głównie w badaniach naukowych

Termometr magnetyczny: Służy do pomiaru temp. bliskiej zera bezwzględnego; działa na zasadzie zależności podatności magnet. Substancji paramagnet od temperatury.

Termometr geologiczny: Służy do obserwowania w skałach zjawisko geol. Umożliwia ustalenie temp. tworzenia się lub przeobrażania skał.

Termometr samopiszący: Używany jest w urządzeń zegarowych

Termometr parowy: Stosowany często w termostatach, np. samochodowych; wykorzystuje zależność ciśnienia pary nasyconej od temperatury

Termometr laboratoryjny: Służący do pomiaru temperatury rozmaitych substancji, zwykle umieszczonych wewnątrz szklanej aparatury.

Termometr rtęciowy: Termometry, w którym do pomiaru temperatury wykorzystuje się go duży współczynnik rozszerzalności cieplnej rtęci.

Termometr za okienny: Stosowany do mierzenia temperatury na dworze, wskazuje on skalę Celsjusza

Termometr maksymalno-minimalny: Wskazuję on najwyższą i najniższą temperaturę w okresie między obserwacyjnym: używany jest w meteorologii

Termometr oporowy: Działa na zasadzie zależności oporu elektrycznego od temperatury; stosowany w technice i służy z wzorce do określania temperatury

Termometr lekarski: Służy do mierzenia temperatury ludzkiego ciała