1. Nadtlenek wodoru w wodnym roztworze ulega rozkładowi z wydzieleniem tlenu. Określić, czy szybkość reakcji wzrośnie, czy zmaleje, jeżeli:
a) ogrzeje się roztwór;
b) do roztworu doda się MnO₂, który jest katalizatorem reakcji rozkładu H₂O₂.

2. Sformułować zasadę Le Chataliera-Brauna i na jej podstawie wyjaśnić, w jakim kierunku przesunie się równowaga reakcji: N₂ + 3H₂ (strzałka w lewo i w prawo) 2NH₃
a) po zwiększeniu ciśnienia wywieranego na reagujący układ;
b) po zwiększeniu objętości naczynia;
c) po wprowadzeniu katalizatora (Fe z dodatkiem Al).

3. Określić, jak wpłynie na położenie równowagi poniższej reakcji: CO₂(g)+ H₂ (strzałka w lewo i w prawo) CO(g) + H₂O(g)
a) dodanie H₂ do mieszaniny reakcyjnej;
b) dodanie CO do mieszaniny reakcyjnej;
c) usunięcie części CO₂ z mieszaniny reakcyjnej;
d) usunięcie części H₂O z mieszaniny reakcyjnej.

4. Określić, w której reakcji zwiększenie ciśnienia mieszaniny reakcyjnej spowoduje zwiększenie wydajności reakcji:
a) synteza chlorowodoru;
b) synteza amoniaku.

5. W jakich warunkach zmiana ciśnienia wpływa na układ znajdujący się w równowadze?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T15:30:37+01:00
1) a i b - wzrośnie
2) jest to inaczej reguła przekory mówiąca że jesli na układ będący w stanie równowagi zadziała jakiś bodziec, to układ odpowiada w taki sposób aby przeciwdziałać bodźcowi
a.-w prawo (w kierunku produktów)
b.-w lewo (w kierunku substratów)
c. - nie wpłynie na równowagę
3)
a. przesunie w prawo
b. w lewo
c. w lewo
d. w prawo
4)
a-nie
b-tak
5) Zmiana ciśnienia wpływa na układ jeśli liczba reagentów będących w stanie gazowym jest różna po stronie produktów i substratów
2 5 2