Odpowiedzi

2009-11-30T13:16:59+01:00
X²+y²-4x-2y-4=0
x²-4x+4+y²-2y+1-4-1-4=0
(x-2)²+(y-1)²=3²
współrzędne środka :(2,1) ,promien=3
styczne równoległe do osi OY:
x=5
x=-1
1 1 1