1. Uwzględnij: położenie w układzie okresowym, skład jądra atomowego, zabudowę powłok elektronowych,
a) Opisz właściwości wybranego pierwiastka (fizyczne, chemiczne), oraz przedstaw jego zastosowanie.

I CHODZI O PIERWIASTEK O NAZWIE Ind

2

Odpowiedzi

2009-11-30T13:19:53+01:00
Pierwiastek Ind

Grupa - 13
Okres - 5
Liczba atomowa: 49
Liczba protonów w jądrze: 49
Liczba neutronów w jądrze: masa atomowa - liczba atomowa = 115 - 49 = 66
Liczba powłok elektronowych: 5 (w 5 okresie na układzie okresowym)
Liczba elektronów walencyjnych:3 (cyfra jedności w grupie na układzie okresowym)
Konfiguracja elektronowa: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d ¹⁰ 4p¹

Właściwości fizyczne: Metal srebrzysty, lekki, posiada niską temperature topnienia 156.76°C

Właściwości chemiczne: Odporny na korozje (odporniejszy niż stal), rozpuszcza sie w roztworach zasad, reaguje z kwasem azotowym i siarkowym.

Zastosowanie: Jak domieszka do innych metali podwyższająca twardość i odporność na korozje. Do pokrywania przedmiotów, powłoką antykorozyjną.

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T13:24:31+01:00
Pierwiastek Ind symbol: In

Grupa nr.XIII
Numer okresowy: 5
Liczba atomowa: 49
Liczba protonów w jądrze: 49
Liczba neutronów w jądrze: masa atomowa - liczba atomowa = 115 - 49 = 66
Liczba powłok elektronowych: 5 )
Liczba elektronów walencyjnych:3
Konfiguracja elektronowa: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d ¹⁰ 4p¹

Właściwości fizyczne: Metal srebrzysty, lekki, posiada niską temperature topnienia 156.76°C

Właściwości chemiczne: Odporny na korozje (odporniejszy niż stal), rozpuszcza sie w roztworach zasad, reaguje z kwasem azotowym i siarkowym.

Przeznaczenie: Jak domieszka do innych metali podwyższająca twardość i odporność na korozje. Do pokrywania przedmiotów, powłoką antykorozyjną.