1 wyjaśnij rolę jamy nosowej w procesie oczyszczania powietrza.

2.zaznacz zdanie które prawidłowo opisuje tchawice:
a)tworzy liczne rozgałęzienia doprowadzające powietrze do pęcherzyków płucnych.
b) zamyka wejście do krtani podczas przełykania pokarmu.
c)dzięki obecności podkowiastych chrząstek możliwy jest swobodny przepływ powietrza.
d)stanowi wspólny odcinek układów : oddechowego i pokarmowego.

3.Uzupełnij schemat opisujący drogę powietrza wdychanego, wpisując nazwy brakujących odcinków układu oddechowego.
Jama nosowa --> ......... --> ...... --> tchawica --> .... --> oskrzeliki --> ...... ............... .

4.wytycz nazwy gazów których stężenie jest wyższe w powietrzu wydychanym niż wdychanym:
tlen, para wodna, dwutlenek węgla, azot.

5.zaznacz punkt który zawiera nazwę elementu budowy dróg oddechowych.
a)pęcherzyki płucne
b)przełyk
c) przepona
d) oskrzela.

6.zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
"wymiana gazowa zachodzi między.."
a)pęcherzykami a krwią w naczyniach włosowatych
b)środowiskiem zewnętrznym a jamą nosową
c)naczyniami krwionośnymi a oskrzelikami
d)nagłośnią a jamą nosową

7. prawidłowe zakończenie zdania.
"powierzchnię wymiany gazowej zwiększają.."
a)oskrzeliki
b)pęcherzyki płucne
c)oskrzela
d)zatoki

8. podaj nazwy substratów biorących udział w oddychaniu wewnątrzkomórkowym i wypisz obok ich oznaczenia literowe:

9.uporządkuj wymienione niżej składniki zaczynając od tego który jako źródło energii jest wykorzystywany w ierwszej kolejności.

białka.......
cukry........
tłuszcze.........

10. zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
"przenikanie do krwi ułatwia.."
a)śluz pokrywający drogi oddechowe
b)występowanie rzęsek w drogach oddechowych
c)obecność zatok
d)zamknięte wejście do krtani.

BŁAGAM PLISS POMÓŻCIE ;dd ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T13:36:51+01:00
1. W jamie nosowej znajduja sie wloski ktore oczyszczaja powietrze.
2.a)
3.gardło-> krtań...oskrzela->pecherzyk plucny
4.para wodna i dwutlenek wegla
5.a)
6.b)
7.B) chyba?
8.?
9.
1. cukry
2.tluszcze
3.bialka
10.d) cyba?
18 3 18