Pojazd o masie m= 500kg po upływie t= 5s uzyskał prędkość v= 20m/s prędkość początkowa pojazdu Vo= 0. Obliczyć:

a)przyśpieszenie
b)przebytą drogę w czasie t=5s
c)uzyskany pęd
d)działającą siłę
e)wykonaną pracę
f)uzyskaną energię kinetyczną
g)średnią moc silnika

1

Odpowiedzi

2009-11-30T14:32:39+01:00
Dane:
m = 500kg
t = 5s
v = 20m/s

Szukane:
a = ?
s = ?
p = ?
F = ?
W = ?
Ek =?
Pśr = ?

Wzór:
a = v/t [ m/s / s = m/s²]
s = at²/2 [m/s² x s² = m]
p = mv [kg x m/s]
F = ma [kg x m/s² = N]
W = Ek = mv²/2 [kg x m²/s² = J]
Pśr = Ek/t [J/s = W]

Rozwiązanie
a = 20/5
a = 4m/s²
s = 4 x 25 / 2
s = 50m
p = 500 x 20
p = 10 000kg x m/s
F = 500 x 4
F = 2000N = 2kN
W = 500 x 20 x 20 / 2
W = 100 000J = 100kJ
Pśr = 100 000 / 5
Pśr = 20 000 W = 20 kW

Odpowiedź
a) przyśpieszenie wynosi 4 m/s²
b) przebyta droga w czasie t=5s wynosi 50m
c) uzyskany pęd wynosi 10 000kg x m/s
d) działająca siła to 2kN
e) wykonana praca 100kJ
f) uzyskana energia kinetyczna równa jest wykonanej pracy, czyli 100kJ
g) średnia moc silnika to 20kW