Odpowiedzi

2009-11-30T13:49:12+01:00
Oblicz pole powierzchni kuli o objetosci 4,5pi


V = 4/3 пR³ – objętość kuli

P = 4пR² – pole kuli

V=4,5π
4/3 пR³=4пR² /dzielimy obie strony przez 4/3πr²
R=3

P=4πR³=4π*9=36π
1 5 1
2009-11-30T13:51:37+01:00
Objetosc kuli wyraza sie wzorem
V=4/3 πR³
4/3 πR³=4,5π stad
R³=4,5π:4/3π
R³=3,375
R=∛(3,375)=1,5

pole powierzchni kuli wyraza sie wzorem P=4πR²

P=4π(1,5)4 π*2,25=9π
1 5 1