Zadanie domowe z matmy ;(
temat:dzielenie ułamków
zad.1
ile połówek kół mieści się w 2.1/2koła?
ile ćwiartek kół mieści się w 3.1/2koła ?
ile razy 3/4koła mieści się w 1.1/2koła?


zad.2uzupełnij.
3/2:1/2=
3/2x2=
3/2:1/4=
3/2x4=
3/2:3/4=
3/2x4/3=
zad3.oblicz według pierwszego przykładu.
2/7:3/5=2/7x5/3=
1/5:2/3=
3/7:1/2=
1/3:4/5=
6:1/2=
7:3/4=
12:7/5=
20:3/8=
zad.4.uzupełnij puste kropki i wylicz zadania.
1:2/3=
1/2:2/3=
3/2:2/3=
... :2/3=1
... :2/3=3/2
... :2/3=1/2
2x2/3=
5/3x2/3=
1/6x2/3=
zad.6.oblicz.
1.1/3:2/7=
2.1/2:4/5=
7.2/5:2/3=
101/9:1/2=
3.1/2:2.2/3=
2/3:1.2/5=
3/10:2.3/4=
2.2/5:1.1/4=
zad.8 oblicz (Pamiętaj o możliwości skracania) pierwszy przykład masz zrobiony

9/10:3/8=9/10x8/3=
2/5:3/10=
5/6:15/9=
8/15:4/5=
2.7/9:2.1/3=
1.2/3:2.5/6=
4.:2.2/5=
6.1/8:7=
.

2

Odpowiedzi

2009-11-30T14:12:17+01:00
Ile połówek kół mieści się w 2.1/2koła?
5
ile ćwiartek kół mieści się w 3.1/2koła ?
14
ile razy 3/4koła mieści się w 1.1/2koła?
2

zad.2uzupełnij.
3/2:1/2=3/2*2/1=3
3/2x2=3
3/2:1/4=3/2*4=6
3/2x4=6
3/2:3/4=3/2*4/3=2
3/2x4/3=2
zad3.oblicz według pierwszego przykładu.
2/7:3/5=2/7x5/3=10/21
1/5:2/3=1/5*3/2=3/10
3/7:1/2=3/7*2=6/7
1/3:4/5=1/3*5/4=5/12
6:1/2=6*2=12
7:3/4=7*4/3=28/3
12:7/5=12*5/7=60/7
20:3/8=20*8/3=160/3
zad.4.uzupełnij puste kropki i wylicz zadania.
1:2/3=1*3/2=3/2
1/2:2/3=1/2*3/2=3/4
3/2:2/3=3/2*3/2=9/4
2/3 :2/3=1
1 :2/3=3/2
3/4 :2/3=1/2
2x2/3=4/3
5/3x2/3=10/9
1/6x2/3=2/18
zad.6.oblicz.
1.1/3:2/7=4/3*7/2=28/6
2.1/2:4/5=5/2*5/4=25/8
7.2/5:2/3=37/5*3/2=111/10
101/9:1/2=101/9*2=202/9
3.1/2:2.2/3=7/2*3/8=21/16
2/3:1.2/5=2/3*5/7=10/21
3/10:2.3/4=3/10*4/11=12/110
2.2/5:1.1/4=12/5*4/5=48/25
zad.8 oblicz (Pamiętaj o możliwości
skracania) pierwszy przykład masz zrobiony

9/10:3/8=9/10x8/3=12/5
2/5:3/10=2/5*10/3=4/3
5/6:15/9=5/6*9/15=1/2
8/15:4/5=8/15*5/4=2/3
2.7/9:2.1/3=25/9*3/7=25/21
1.2/3:2.5/6=5/3*6/17=10/17
4.:2.2/5=4*5/12=5/3
6.1/8:7=1/8*1/7=1/56
7 4 7
2009-11-30T16:16:26+01:00
Le połówek kół mieści się w 2.1/2koła?
5
ile ćwiartek kół mieści się w 3.1/2koła ?
14
ile razy 3/4koła mieści się w 1.1/2koła?
2

zad.2uzupełnij.
3/2:1/2=3/2*2/1=3
3/2x2=3
3/2:1/4=3/2*4=6
3/2x4=6
3/2:3/4=3/2*4/3=2
3/2x4/3=2
zad3.oblicz według pierwszego przykładu.
2/7:3/5=2/7x5/3=10/21
1/5:2/3=1/5*3/2=3/10
3/7:1/2=3/7*2=6/7
1/3:4/5=1/3*5/4=5/12
6:1/2=6*2=12
7:3/4=7*4/3=28/3
12:7/5=12*5/7=60/7
20:3/8=20*8/3=160/3
zad.4.uzupełnij puste kropki i wylicz zadania.
1:2/3=1*3/2=3/2
1/2:2/3=1/2*3/2=3/4
3/2:2/3=3/2*3/2=9/4
2/3 :2/3=1
1 :2/3=3/2
3/4 :2/3=1/2
2x2/3=4/3
5/3x2/3=10/9
1/6x2/3=2/18
zad.6.oblicz.
1.1/3:2/7=4/3*7/2=28/6
2.1/2:4/5=5/2*5/4=25/8
7.2/5:2/3=37/5*3/2=111/10
101/9:1/2=101/9*2=202/9
3.1/2:2.2/3=7/2*3/8=21/16
2/3:1.2/5=2/3*5/7=10/21
3/10:2.3/4=3/10*4/11=12/110
2.2/5:1.1/4=12/5*4/5=48/25
zad.8 oblicz (Pamiętaj o możliwości
skracania) pierwszy przykład masz zrobiony

9/10:3/8=9/10x8/3=12/5
2/5:3/10=2/5*10/3=4/3
5/6:15/9=5/6*9/15=1/2
8/15:4/5=8/15*5/4=2/3
2.7/9:2.1/3=25/9*3/7=25/21
1.2/3:2.5/6=5/3*6/17=10/17
4.:2.2/5=4*5/12=5/3
6.1/8:7=1/8*1/7=1/56
8 3 8