Napisz po rosyjsku :
Chcesz współpracować z rosyjską gazetą „Ogoniok”. Przygotuj wiadomość e-mailową do redakcji tej gazety. W treści uwzględnij:
– informację o swoim zainteresowaniu czasopismem,
– propozycję współpracy,
– propozycję przesłania własnego artykułu,
– sposób kontaktu z tobą w tej sprawie.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T14:03:31+01:00
Хотите работать с русской газете "Огонек". Подготовка электронной почте в редакцию этой газеты. Содержание включают в себя:
- Информация о своей заинтересованности в журнале,
- Предложение о сотрудничестве,
- Предложение представить Вашу статью
- Путь к свяжемся с вами в этом вопросе.
1 5 1