Odpowiedzi

2009-11-30T14:39:13+01:00
Przedstawiciele oświecenia w Polsce:
- Stanisław Konarski – pisarz polityczny. Zwalczał liberum veto. Opracował i wydał zbiór praw polskich
- Hugo Kołłątaj – pisarz, polityk, filozof, reformator szkół, duchowny.
- Stanisław Staszic – uczony, filozof, wybitny działacz i pisarz polityczny, ksiądz, rzecznik interesów mieszczaństwa i chłopów.
- Stanisław August Poniatowski
- magnaci -Czartoryscy
- Adam Zamoyscy
- Wacław Potocki
- Jan i Jędrzej Śniadeccy
- L. Osiński
- J. K. Kluk
- A. Popławski
- A. Naruszewicz
- I. Krasicki

Światowi:
- John Locke - napisał „Dwa traktaty o rządzie” i „Listy o tolerancji”
- Isaac Newton – prawo powszechnego ciążenia , rachunek różniczkowy
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T14:52:58+01:00
Przedstawiciele filozofii
-Monteskiusz
-Walter
-Jean Jack Rousseau

Nauka
-Karol Lineusz
-James Watt
-Beniamin Franklin

Kompozytorzy
-Joseph Haydn
-Wolfgang Amadeusz Mozart
-Ludvid van Bethowen

John Locke - napisał „Dwa traktaty o rządzie” i „Listy o tolerancji”
Isaac Newton - prawo powsz. ciąż. , rachunek różniczkowy
Adam Smith – napisał dzieło : O pochodzeniu i naturze bogactwa narodów
Christian Wolff i G. Leibnitz – twórcy filozofii optymizmu
James Cook - zbadał wiele krain, wykonał mapy
Jonathan Swift - angielski pisarz, autor Podróży Guliwera
3 5 3