Zad.1
Określ rodzaje mieszanin, takie jak: roztwór nasycony, zawiesina, roztwór stężony, roztwór właściwy, roztwór rozcieńczony, roztwór nienasycony, koloid.
a) cukier w wodzie-.............
b) 6-procentowy roztwór kwasu siarkowego (VI) - ................
c) kreda w wodzie-...............
d) 23 g substancji ( o rozpuszczalności 25 g na 100 g wody) rozpuszczone w 100g wody - ................................
e) 96- procentowy roztwór kwasu siarkowego ( VI)- ...............
f) białko w wodzie - ........................
g) 43 g substancji ( o rozpuszczalności 43 g na 100 g wody ) rozpuszczone w 100 g wody- ....................

2

Odpowiedzi

2011-06-22T10:56:05+02:00

 

 

a) cukier w wodzie - roztwór właściwy
b) 6
-procentowy roztwór kwasu siarkowego (VI) - roztwór rozcieńczony

c) kreda w wodzie - zawiesina
d) 23 g substancji ( o rozpuszczalności 25 g na 100 g wody) rozpuszczone w 100g wody - roztwór nienasycony
e) 96
- procentowy roztwór kwasu siarkowego ( VI) - roztwór stężony
f) białko w wodzie - koloid
g) 43 g substancji ( o rozpuszczalności 43 g na 100 g wody ) rozpuszczone w 100 g wody - roztwór nasycony

 

 

3 4 3
2011-06-22T11:08:22+02:00

A)r. właściwy

B)r. rozcieńczony

C)zawiesina

D)r. nienasycony

E)r. stężony

F)koloid

G)r. nasycony

r. to jak prosto się domyślić roztwór;)

 

1 5 1