Odpowiedzi

2009-11-30T14:04:17+01:00
Kolęda jest pieśnią religijna bezpośrednio nawiązującą do Bożego Narodzenia zaś pastorałka nie jest wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. Znaczącą różnią między pastorałką a kolędą jest to że pastorałka w odróżnieniu do kolędy zaczerpnięta jest z wątków życia codziennego.

Źródła pisane głoszą, że autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana w zorganizowanej przez niego szopce

Najstarsza polska kolęda to Zdrów bądź królu anielski z 1424 r.
1 5 1