Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T14:16:17+01:00
Tekst w języku angielskim .
Its aim is to encourage the purchase or use of a particular product or service. She is also encouraging the various issues and ideas. Advertising takes many forms from simple information to praise the product. Sometimes it goes very directly to the public, and sometimes hidden in the content. Advertising choose different means to reach as many customers and potential customers. Advertising share primarily due to the media: Internet, television, press and radio. It is still advertising billboards, transit, mobile, and spam. Due to the advertising content can be divided into many more kinds of, for example, we have social advertising, information, support, professional, business, misleading or onerous. Advertisement for a very common problem for several years we have been bombarded with it from all sides. It entered into all areas of life.
A to tekst w języku polskim .

Jej celem jest skłanianie do kupna lub skorzystania z określonego towaru lub usługi. Zajmuje się również popieraniem różnych spraw i idei. Reklama przybiera różne formy od informacyjnej po proste wychwalanie produktu. Czasami jest bardzo bezpośrednio trafia do odbiorców, a czasami w formie ukrytej w treści. Reklama wybiera różne środki aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i potencjalnych klientów. Reklamę dzielimy przede wszystkim ze względu na media na: internetową, telewizyjną, prasową i radiową. Jest jeszcze reklama bilbordowa, tranzytowa, mobilna i spam. Ze względu na treść reklamę można podzielić na dużo więcej rodzai, na przykład mamy reklamę społeczną, informacyjną, wspierającą, profesjonalną , firm, wprowadzającą w błąd lub uciążliwą. Reklama do zagadnienie bardzo powszechne a od kilkunastu lat jesteśmy nią zasypywani z każdej strony. Wkroczyła ona we wszystkie dziedziny życia.