Odpowiedzi

2009-11-30T15:23:53+01:00
Epikę dzielimy na wiele gatunków epickich np. opowiadania, baśnie, legedy, bajki, nowele, powieści.
Epika obejmuje utwory w których narrator opowieda o świecie przedstawionym. Różnica w epice między takimi utworami jak np. opowiadaniem i nowelą jest taka, że opowiadanie to krótki utwór o prostej akcji, pisany prozą, a nowela odznacza się luźną konstrukcją i brakiem rygorów, które w niej obowiązują. Opowiadanie jest najważniejszym ze sposobów (czyli form), jakie stosuje w swej wypowiedzi narrator. Relacja o zdarzeniach przekazywana z perspektywy czasu i ukazująca związki między zdarzeniami. Natomiast nowela zawiera jeden wątek, akcja odznacza się mocno zaznaczonym punktem kulminacyjnym (który zmienia losy bohatera)i wyraźnym dobitnym zakończeniem. Podobieństwo jakie zachodzi między tymi dwoma przykładami w epice jest takie że obydwa utwory są pisane prozą.
proszę bardzo:) Powinno być dobrze;)
2 3 2