1. do 500cm3 roztworu azotanu cynku o stężeniu 2,50 mol/dm3³wsypano 10,0 g tej samej soli.Zakładając że objętość roztworu po wsypaniu soli nie uległa zmianie, obliczyć jego stęzenie molowe. dla ułatwienia odpowiedź to : 2,606mol/dm3

1

Odpowiedzi

2009-05-27T23:26:44+02:00
V= 500cm3= 0,5dm3
Cm= 2,50 mol/dm3
m=10,0 g
układamy proporcje wynikajaca ze stężenia molowego, które mowi nam ze w jednym dm3 znajduje się 2,5mola soli, w ten sposób sprawdzimy ile moli substancji mamy
2,5 mol - 1dm3
xmol - 0,5dm3

x = 1,25 mola - tyle mamy substancji
teraz policzmy mase molowa azotanu cynku
Zn(NO3)2
m = 65 + 2*14 + 6*16=189g/mol
masa wynosi 189g/mol, teraz układamy kolejną proporcję
sprawdzamy o ile moli zwiekszylismy dosypujac 10g
189g - 1 mol
10g - x moli
x = 10 / 189 = 0,053 mola
czyli mielismy 1,25 mola i dodalismy 0,053 mola
1,25 + 0,053=1,303 mola
tyle mamy teraz
i liczymy jakie jest teraz stezenie

w 0,5dm3 mamy 1,303 mola
czyli w 1 molu mamy x
0,5dm3 - 1,303mola
1dm3 - x mola
x = 2,606mola
czyli stezenie molowe wynosi 2,606 mol/dm3