Zad.1
Uzupełnij nierówność, wpisując odpowiednie jednomiany :
a) 4a(5b - ....) = ... - 8a2 [kwadrat]
b) 1/3t2 [kwadrat] ( .... + 1/2 t3 [sześcian]) = t2 + ....
c) ....(5a2 - 0,2) = .... - a
d) (.... + 3xy2 [kwadrat] ) : 6 = 2x2y + ....
e) (4y - 6x) : .... = - 2y + 3x
f) (1/2t4 - 3/5w4) : ... = .... - 1/5 w4

1

Odpowiedzi