1.oblicz w którym kwasie jest większa zawartość procentowa(% masowa)azotu:w kwasie azotowym(III)(HNO2) czy azotowym(V)(HNO3)
2.oblicz ile gramów wody należy odparować z 300 cm3 (sześcienny) 50-procentowego roztworu kwasu azotowego(V)o gęstości 1,3 g aby otrzymać 68-procentowy
cm3

prosze to na jutro!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T15:46:17+01:00
1.
k.azotowy(III) HNO2
mHNO2= 1 +14 + (16 *2)
mHNO2 =47 u
47u------100%
14u----x%
%N =14*100/47= 29,78%
k.azotowy (V) HNO3
mHNO3= 1 +14+ (16*3) =63u
63u------100%
14u-----x%
%N= 14*100/63=22,22 %
odp. Większa zawartość procentowa azotu jest w kwasie azotowym(V).
2.
wzór----d=m/v
v=300cm3
d=1,3 g/cm3
Cp=50%
Cp=ms*100%/mr
m=d*v
mr=1,3*300= 390g
mr=mw+ms
ms=Cp*mr/100%
ms=50%*390g/100%=195g
390=mw+195
mw=390-195=195g
Cp=68%
mr=ms*100/Cp
mr=195*100/68
mr=286,76g
mr=mw+ms
286,76=mw+195
mw=286,76-195=91,76

195-91,76=103,24g
odp.Należy odparować około 103,24g wody.
1 5 1