Bardzo proszę o rozwiązanie.musi być te V punktów-Analiza,Ułożenie równania,Rozw.równości,Spr.,odp...
Zad.1 pewną liczbę krzeseł ustawiono w x rzędach tak,że liczba krzeseł w każdym rzędzie była o jeden mniejsza od liczby rzędów.Jeżeli liczbę rzędów zwiększymy o 3,to liczba krzeseł w każdym rzędzie zmniejszy się o 2.Ile było krzeseł?
Zad.2 Iloczyn dwóch liczb różniących się o 2 jest równy kwadratowi liczby większej.Jakie to liczby?

1

Odpowiedzi

2009-11-30T14:51:52+01:00
Zad.1

k - ilość krzeseł

x* (x-1)= k
(x+3)* (x-3)= k

x*(x- 1)= (x+3)*(x-3)
xkwadrat- x= xkwadrat-9
x= 9

k= x * (x-1)
k= 9 * 8 = 72

Odp. Były 72 krzesła.


zad.2

x*(x+2) = (x+2)²
x² + 2x = x² + 4x +4
4x -2x = -4
2x = -4
x = -2,
x+2 = -2 +2 = 0
Te liczby, to -2 oraz 0.

2 5 2