1. Drabina malarska ma 1,8 m długości. Maksymalny rozstaw drabiny jest równy 1,6 m. Oblicz, jaka minimalną długość ma drabina po rozstawieniu.

2. Schody prowadzące na półpiętro Tomka mają 8 stopni. Każdy stopień ma 18 cm wysokości i 30 cm szerokości. Oblicz długość barierki wzdłuż tych schodów.

2

Odpowiedzi

2009-11-30T14:55:58+01:00
1) 1,8+1,8+1,6=5,2
po rozstawieniu ma minimalnie 5,2 m

2)
18*8=144
144*3=48
2009-11-30T14:56:47+01:00
Zadanie 1

1,8+1,8+1,6=5,2
Po rozstawieniu drabina ma minimalnie 5,2 m.

zadanie 2

18*8=144
144*3=48

Brierka wzdłóz tych schodow ma 48m.