Odpowiedzi

2009-11-30T14:58:30+01:00
Wiedzac ze kostka wazy 250g
mamy m=250g

a przyjmując wymiary kostki
100x75x35 mm
obliczamy objętość kostki
V=a*b*c=10cm*7,5cm*3,5cm=262,5cm³

i teraz ze wzoru na masę
m=V*g gdzie g - gęstość

obliczymy gęstośc margaryny:
g=m/V=250g/262,5cm³=0,95g/cm³
1 1 1