Odpowiedzi

2009-11-30T15:08:49+01:00
-(x+3)-(2x+8)=1
-x-3-2x-8=1
-3x=1+8+3
-3x=12
x=-4


-2(x+5)+7(x-3)=-6
-2x-10+7x-21=-6
5x=-6+21+10
5x=25
x-5

-3x+13+2x=4x-15
-3x+2x-4x=-15-13
-5x=-28
x=28/5
x=5 i 3/52/3+x/5-x/4 czy gdzieś tu nie powinno być równa się?
2/3+x/5=x/4
x/5-x/4=-2/3
4x/20-5x/20=-2/3
-x/20=-2/3
-x=-2/3*20
x=40/3
x=13 i 1/3


3/10-x/2+2/5=x/5+11/10
-x/2-x/5=11/10-2/5-3/10
-5x/10-2x/10=11/10-4/10-3/10
-7x/10=4/10
-x=4/10*10/7
x=-4/7

2x-3x-7/5=x+1
-x-x=1+7/5
-2x=12/5
x=-12/10
x=-1 i 1/53x+4-x/5=x-1
3x-x/5-x=-1-4
2x-x/5=-5
10x/5-x/5=-5
9x/5=-5
9x=-25
x=-25/9
x=-2 i 7/9
2009-11-30T15:20:48+01:00
-(x+3)-(2x+8)=1
-x-3-2x-8=1
-3x=1+3+8 /(-3)
x=-4

-2(x+5)+7(x-3)=-6
-2x-5+7x-21=-6
5x=-6+5+21
5x=20
x=4

-3x+13+2x=4x-15
-3x+2x-4x=-15-13
-5x=-28
5x=5,6

2/3+x/5=-x/4
x/5+x/4=2/3
4x/20+5x/20=2/3
9x/20=2/3 /.20/9
x=40/27
x=1,13/27
w tym zadaniu nie bylo znaku = się i go dodalam i dziwne rzeczy wyszly;/

3/10-x/2+2/5=x/5+11/10
-x/2-x/5=11/10-3/10-4/10
-5x/10-2x/10=4/10
3x/10=4/10 /.10/3
x=40/30
x=1,1/3
to 1 i 1/3

2x-3x-7/5=x+1
-x-x=1+7/5
-2x=2 2/5
x= -1,2

3x+4+x/5=x-1
3x+x/5-x=-1-4
2x+x/5=-5 /.5
10x+x=-25
11x=-25
x=-2i 3/25