Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T18:49:48+01:00
Cechy strażaka:


*

Służba pożarnicza zobowiązuje do świadomego i sumiennego spełniania przyjętych dobrowolnie przez siebie obowiązków.
*

Do podstawowych cech strażaka należy męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych.

Strażaka cechuje uczciwość, rzetelność, samodzielność i inicjatywa w działaniu, wysokie wymagania wobec siebie i swych podwładnych, stanowczość i konsekwencja w postępowaniu oraz dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd.
*

Strażaka ma obowiązek być zdyscyplinowanym, ściśle przestrzegać postanowień regulaminów i przepisów oraz bezwzględnie, dokładnie i terminowo wykonywać rozkazy przełożonych.

W przypadku, gdy regulamin, zarządzenia i rozkazy oraz inne przepisy nie wskazują wyraźnie postępowania, strażak powinien działać samodzielnie, kierując się ogólnie ustalonymi zasadami. Brak rozkazu nie usprawiedliwia bezczynności.

Strażak reprezentuje pożarnictwo i odpowiada za jego dobre imię. Jest wzorem kulturalnego zachowania się. Udziela pomocy znajdującym się w potrzebie. Jest świadomy tego, że swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie.
*

Szeregowiec OSP powinien dokładnie i szybko wykonywać rozkazy przełożonych, sumiennie uczyć się biegłego opanowania regulaminów, utrzymywać sprzęt i ekwipunek osobisty w stanie pełnej gotowości.
*

Strażak powinien być odważnym, uczciwym i prawdomównym. Charakter służby pożarniczej stwarza możliwość osiągnięcia wyższych stopni funkcyjnych, dlatego powinien dążyć do zdobycia jak największej wiedzy pożarniczej oraz jak najlepszego wypełniania obowiązków.
*

Strażak szanuje mienie powierzone jego pieczy pamiętając, że stanowi ono własność ogólnonarodową. Za zawinione uszkodzenia, zniszczenie lub utratę mienia ponosi odpowiedzialność.
*

Strażak jest zdyscyplinowanym obywatelem i podporządkowuje się zarządzeniom organów władzy i administracji.


1 1 1