Przepisy gry w piłkę nożną zostały sformułowane w Anglii , dlatego wszystkie odległości i wymiary podane były w jednostkach anglosaskich , tzn, stopach i jardach ( 1 stopa = 30,48 cm , 1 jard = 3 stopy ).
a) Bramka ma wymiary 8 jardów 8 stóp. Pole karne ma wymiary
44 jardy 18 jardów. Podaj wymiary bramki w centymetrach , a wymiary pola karnego w metrach.
b) Punkt , z którego wykonuje się rzut karny ,jest oddalony od bramki o 11 m. Gdy zawodnik wykonuje rzut wolny, gracze drużyny przeciwnej muszą stać
w odległości co najmniej 9,15 m od piłki . W pierwotnych przepisach te odległości podane były w pełnych jardach . Ile jardów wynosiły te odległości?

Tu pomoc o jednostkach :
Calineczka miała nie więcej niż cal wysokości.
1 cal – 2,54 cm
Ile cali ma człowiek o wzroście 205 cm?
1 cal – 2,54 cm
x cali- 205 cm
stąd Ile centymetrów ma człowiek o wzroście 70 cali
1 cal – 2,54 cm
70 cali – x cm
Stąd x=70◦2,54 cm= 177,8 cm2

Odpowiedzi

2009-11-30T15:20:37+01:00
Zadanie.A.
1 stopa = 30,48 cm , 1 jard = 3 stopy
Bramka. Wymiary
8jardów x 8 stóp
8*3*30,48=731,5cm
8*30,48=243,8cm
Odp: Wymiary Bramki w cm:
731,5x243,8
Pole karne:
44jardy x 18 jardów
44 *3*30,48=4023cm
18*3*30,48=1646cm
Odp: Pole pole karnego:
4023*1646=6621858cm²=662,1858m²
Zadanie.B.
11m=1100cm - oddalenie od bramki
9,15m=915cm - odległość graczy od piłki
1100:30,48=36stóp=12 jardów
915:30,48=30stóp=10jardów
Odp; Odległość od bramki wynosiła 12 jardów, a odległość zawodników od piłki 10jardów.

Myślę że pomogłam.

45 4 45
2009-11-30T20:01:15+01:00
Zadanie.A.
1 stopa = 30,48 cm
1 jard = 3 stopy
1 jard = 91,44 cm
Bramka. Wymiary
8jardów x 8 stóp
8* 91,44 cm=731,52cm
8* 30,48=243,84cm
Odp: Wymiary Bramki w cm: 731,5x243,8
Pole karne:
44jardy x 18 jardów
Wymiary pola karnego :
44* 91,44 = 4023,36cm = 40,2336m
18* 91,44=1645,92cm = 16,4592m

Zadanie.B.
11m=1100cm - oddalenie od bramki
9,15m=915cm - odległość graczy od piłki
1100:30,48=36stóp=12 jardów
915:30,48=30stóp=10jardów
Odp; Odległość od bramki wynosiła 12 jardów, a odległość zawodników od piłki 10jardów.
20 3 20