Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T19:57:00+01:00
Jako że to Ty masz uzasadnić, to proszę argumenty, sama wybierz, które bardziej do Ciebie przemawia:

Argumenty Ateńczyków za ustrojem demokratycznym:
- demokracja - jako suwerenna władza ludu - umożliwiała każdemu pełnoprawnemu obywatelowi Aten bezpośredni udział w sprawowaniu władzy, czyli w podejmowaniu decyzji na forum ogólnym (w czasie Zgromadzenia Ludowego)
- najważniejsze decyzje w pa
- demokracja w znacznym stopniu uniemożliwiała przejęcie władzy przez jedną osobę, co mogło prowadzić rządów absolutnych
- dzięki demokracji władza jest rozkładana na większą ilość osób o zbliżonych do siebie poziomach kompetencji, nie zaś koncentrowana w ręku jednego bądź grupy ludzi i uzyskiwania przez nich znacznych wpływów i dużej władzy (rządy większości)
- demokracja umożliwiała kontrolę władzy i urzędników przez zwykły lud, który nie tylko mógł krytykować i odwoływać ich z pełnionych funkcji, ale także skazać na wygnanie (poprzez sąd skorupkowy)
- panowała tzn. zasada wolności przemówień - każdy obywatel miał prawo głosu i krytyki - oraz zasada równości wobec prawa i dostępności do urzędów
- rządy demokratyczne i panująca w nich wolność słowa i komentowania rzeczywistości pozwalały na zaistnienie pewnego rodzaju sceny politycznej z demagogami (politykami)

Argumenty Spartiatów za ich ustrojem:

- obywatele posiadali znacznie ograniczony wpływ na decyzję związane z państwem
- na czele władzy dwaj królowie z odrębnych dynastii z szerokimi kompetencjami w sprawach sądowniczych, religijnych, wojskowych (rządy oligarchów)
- formalnie władza skoncentrowana była w rękach wojowników, faktycznie należała do geruzji
- w późniejszym czasie drastyczne ograniczenie liczby osób mogących brać udział w zgromadzeniu narodowym - organie władzy wybierającym urzędników, do ludzi pochodzących z arystokracji (despotyczna oligarchia - władza należąca wyłącznie do arystokracji)
- władza skoncentrowana w rękach małej ilości osób, obywatele nie mieli bezpośredniego wpływu na nią
- coroczna zmiana eforów, czyli najważniejszych urzędników władzy wykonawczej, uniemożliwiała działanie w kierunku prywatnych interesów, w znacznym stopniu ukróciło zjawisko korupcji