Odpowiedzi

2009-11-30T21:06:31+01:00
Dlaczego Sancja dązyła do zmiany konstytucji?
Sanacja dążyła do zmiany konstytucji, ponieważ założenia wprowadzone przez konstytucję marcową. nie były korzystne dla J. Piłsudzkiego, wówczas Naczelnika Państwa. Tuż po wprowadzeniu nowej konstytucji oraz trójpodziału władzy, Piłsudzki zrezygnował z pełnionej dotychczas funkcji, ponieważ ograniczał by go teraz cały parlament. Funkcja prezydenta była czysto reprezentacyjna. Piłsudzki przez cały okres swej stagnacji uważnie śledził to, co się działo w rządzie. Brak stabilizacji politycznej, afery i korupcja wśród urzędników państwowych, wzrost bezrobocia. 12 maja 1926r. z pomocą wojsk stacjonujących pod Warszawą, dokonał on(Piłsudzki) przewrotu. Nie wprowadził on jednak niczego nowego. Powoli zastępował on ważniejsze stanowiska rządu ludźmi, którzy byli mu wierni. W roku 1935 ostatecznie uchwalił on( a raczej jego rząd) konstytucję zwaną kwietniową. Wprowadzała ona: praktycznie nieograniczoną władzę prezydenta; był on odpowiedzialny za swoje czyny jedynie „… przed Bogiem i samym sobą…”. Po tym fakcie Ignacy Mościcki, przyjaciel Piłsudzkiego, wybitny chemik i naukowiec, mógł praktycznie bez przeszkód rządzić krajem.

Uff… mam nadzieję, że praca dobra… pozdrawiam ^^
6 5 6