Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T15:41:10+01:00
Czynniki biotyczne - czynniki związane z występującymi tam organizmów żywych,
-Prądy -występujące okresowo na skutek pływów,
-Gęstość ośrodka-to wartość,gdzie gęstość wody jest o wiele wyższa niż gęstość powietrza.
-Światło padające do wody zostaje bardzo szybko zaabsorbowane przez jej cząstki.
-Nisza ekologiczna-całokształt zasobów środowiska,
-Termoklina jest to nagła zmiana temperatury w wodzie związana ze zmianą głębokości.
-Woda - bardzo ważny, konieczny do życia składnik każdego organizmu,
-Ciśnienie hydrostatyczne- jakie panuje w zbiornikach wodnych.Zmiany ciśnienia i objętości.
10 3 10